Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2015

czekoladopodobna

January 26 2015

czekoladopodobna
Sponsored post
feedback2020-admin
czekoladopodobna
3480 7cee
Reposted fromdeathrider deathrider viafatu fatu
czekoladopodobna
5613 c462 500
Reposted fromoski oski viafatu fatu
czekoladopodobna
Reposted fromliszka liszka viafatu fatu
czekoladopodobna
Reposted fromliteon44 liteon44 viafatu fatu

January 15 2015

czekoladopodobna
5251 985a 500
Reposted fromrol rol viaxannabelle xannabelle

January 10 2015

czekoladopodobna

Ojcze nasz, któryś jest niemy,
który nie odpowiesz na żadne wołanie,
a tylko rykiem syren co rano dajesz znać, że świat
ciągle jeszcze istnieje,
przemów:
ta dziewczyna jadąca tramwajem do pracy
w tandetnym płaszczu z trzema pierścionkami
na palcach, z resztą snu w zapuchniętych oczach,
musi usłyszeć Twój głos,
musi usłyszeć Twój głos, by się zbudzić
w ten jeszcze jeden świt.

Ojcze nasz, który nic nie wiesz,
który nie patrzysz nawet na tę ziemię,
a tylko codzienną gazetą obwieszczasz, że świat, że nasz świat,
trwa uporządkowany: spójrz,
ten mężczyzna siedzący za stołem, schylony
nad kotletem mielonym, setką wódki, płachtą
popołudniówki tłustą od sosu i druku,
musi wiedzieć, że ty także wiesz,
musi wiedzieć, że wiesz, aby przeżyć
ten jeszcze jeden dzień.

Ojcze nasz, którego nie ma,
Którego imienia nikt nawet nie wzywa
prócz dydaktycznych broszur piszących Cię z małej litery, bo świat
radzi sobie bez Ciebie,
bądź:
ten człowiek, który kładzie się spać i przelicza
wszystkie te dzisiejsze
kłamstwa, lęki, zdrady,
wszystkie hańby konieczne i usprawiedliwione
musi wierzyć, żeś jednak jest,
musi wierzyć, żeś jest, aby przespać
tę jeszcze jedną noc...

— Stanisław Barańczak

January 08 2015

czekoladopodobna
5627 a4d9
Reposted fromorangecrush orangecrush

January 07 2015

czekoladopodobna

January 01 2015

czekoladopodobna
Reposted fromgreensky greensky viafatu fatu

December 31 2014

czekoladopodobna
4675 0a03
Reposted frominspiro inspiro viamaua maua
czekoladopodobna
Reposted fromfresia fresia viafatu fatu
czekoladopodobna

December 21 2014

czekoladopodobna

Wszystko staje się trudne, kiedy się chce posiadać różne rzeczy, nosić je ze sobą i mieć je na własność. A ja tylko patrzę na nie, a odchodząc, staram się zachować je w pamięci. I w ten sposób unikam noszenia walizek, bo to wcale nie należy do przyjemności.

 

— Kometa nad Doliną Muminków
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty

December 13 2014

6854 a402 500
Reposted fromidiod idiod

November 30 2014

czekoladopodobna
5123 ff27
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaxannabelle xannabelle

November 28 2014

czekoladopodobna
czekoladopodobna
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

November 13 2014

czekoladopodobna
2929 b26e 500
Reposted fromhagis hagis viazi zi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...